“Gamelan Descending a Staircase” reviewed by Lizard

Gamelan Descending a Staircase
Opisanie muzyki zawartej na najnowszej płycie litewskiego kompozytora nie jest łatwe. Przy obcowaniu z większą częścią jego dorobku bardzo ważna okazuje się być znajomość kontekstu w jakich dany utwór powstał. Bez tego dość ciężko nakreślić charakter samej muzyki. Z jednej strony powinna ona bronić się samodzielnie, bez względu na okoliczności. Jednak kiedy dla samego artysty źródła inspiracji są równie istotne co efekt końcowy jego pracy, to chyba i słuchacze mogą czuć się rozgrzesze- ni. Czynniki, których znajomość na pewno pomoże docenić Gamelan Descending a Staircase to obraz Marcela Duchampa Akt schodzący po schodach nr 2 i indonezyjska muzyka tradycyjna. Trzecim elementem ukła- danki jest wizyta kompozytora w berlińskim Muzeum Etnologicznym, która miała miejsce w 2013 roku. To właśnie podczas niej udało się zarejestrować materiał, który trafił na Gamelan. Pięćdziesięciominutowa kompo- zycja zupełnie jak obraz Duchampa składa z się wielu nachodzących na siebie ścieżek, przenikających się w bardzo płynny, ale jed- nocześnie pozbawiony wyraźnego kierunku sposób. I tak jak przy każdym spojrzeniu na obraz można dostrzec jakiś nowy, pominięty wcześniej szczegół, tak Gamelan Descending a Staircase z każdym kolejnym odsłuchem pozwala zwrócić uwagę na coś innego. Nie ma dobrej czy złej interpretacji, wszystkie są tak samo trafne.

This entry was posted in Reviews and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
  • Tags

  • Categories

  • Archives