“Shattering Silence” reviewed by Gonzo

Shattering Silence
Het lijkt de Portugese componist Jan Ferreira. alias Mosaique, op ‘Shattering Silence’ vooral te gaan om een onderzoek naar de kleur en vorm van klanken. Wellicht komt dat voort uit het feit dat hij voor deze release (de tweede vor het Crónica-label; beide releases zijn gratis te downloaden bij het label, als onderdelen van Crónica’s Unlimited Series) voor het eerst werkte met analogue elektronica. De veertien tracks, die samen meer dan honderd minuten geluid betekenen, kennen nauwelijks een opbouw en klinken aanvankelijk als een willekeurig samengevoegde reeks van gebrom, gekraak, geruis, plotse pulsen en in hoogte verglijdende tonen. Mosaique gebruikt daarbij geen uitgebreid palet aan geluiden. Als na ruim twintig minuten de kans op luistermoeheid reël wordt, biedt Ferreira, heel verstandig, de luisteraar adempauze met een kalme ritmebasis. Vanaf dat moment wordt de tracks vaker een wervelkolom geboden met ritmes en andere structurerende elementen, al blijft ook volkomen abstractie aanwezig. Het resultaat is goed, maar niet helemaal geslaagd. De variatie is te klein voor zo’n lange tijdsduur. Voordeel van het kunnen downloaden is in dit geval dar de luisteraar eigen afspeellijsten kan samenstellen, en ‘Shattering Silence’ kan opdelen in twee of dire kleinere ‘releases’. Hopelijk besluit Mosaique daar de volgende keer zelf toe.

This entry was posted in Reviews and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

  • Tags

  • Categories

  • Archives