“Quarz” reviewed by Sound of Music

Quarz
Projektet Quarz tar sig an elektronikens möjligheter på ett intressant sätt. Med österrikaren Alexandr Vatagin i spetsen har sju musiker allteftersom lagt till nytt material till musiken genom en så kallad iterativ process. Termen betyder upprepning och den används bland annat inom matematik och programmering och beskriver, enligt Wikipedia, hur en process med upprepade beräkningar kan nå önskat resultat. Och om jag förstår det hela rätt så har Five years on Cold Asphalt spelats in på just detta sätt, nytt material från enskilda deltagare har mixats in och fortlöpande förändrat och byggt ut resultatet.

Med tanke på arbetssättet är det fascinerande hur organiskt slutresultatet ändå är. Förvandlar man musiken till en bild handlar det om en ganska stillsam kropp i långsam rörelse, långa elektroniska klanger växlar med mer individuella inslag. Fältinspelningar från David Schweighart bryter in, trummor från Bernhard Breuer, gitarrklanger från Martin Siewert. De elektroniska inslagen är lika betydelsefulla men svårare att få ihop med samplingar, syntar och elektronik från Vatagin, Nicolas Bernier, Alexander Schubert och Stefan Németh. Magnus Nygren

via Sound of Music