“Queendom Maybe Rise” reviewed by Sound of Music

Queendom Maybe Rise
Marc Behrens från Tyskland är bild- och ljudkonstnär med en diger verklista med utställningar och inspelningar. Queensdom Maybe Rise är hans första på portugiska Crónica, ett skivbolag som formligen vräker ut högkvalitativ elektroakustisk musik.

Två kompositioner bjuds här, det drygt 40 minuter långa stycket ”Maybe Rise” med överlagrade fältinspelningar och elektroniska drones som formar ett slags abstrakt, visuell ljudberättelse. Inspelningarna är från naturområden i Australien, fågelliv och mikrofonspår sugs in i spänning som skapas av elektroniska klanger. Knappast helt unikt, den här ljudterrängen påminner en hel del om Francisco López, ett släktskap som kanske förklaras av att de också tidigare samarbetat.

Mer intressant är den avslutande ”Queendom”, skapad i anslutning till en initieringscermoni när Kungariket Elgaland-Vargaland öppnade sitt tyska konsulat i staden Karben 2009. Av inspelningen av Yôko Higashis röst, och enbart den, har Marc Behrens gjort ett starkt stycke på åtta minuter som har ett slags bakvänt, implosivt sug i sig. Higashis röstfragment har digitaltrimmats, förtätats, förtunnats, stavelser går som fuktiga spår i spökdimma. En komposition, lika skicklig som magisk, som borde tilltala fans av Elektronmusikstudions pionjärer. Sven Rånlund

via Sound of Music

This entry was posted in Reviews and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
  • Tags

  • Categories

  • Archives