Mise_en_Scene’s “-O-R-G-A-N-” reviewed by Dark Entries

Mise_En_Scene is het project van de Israëlische geluidstechnicus Shay Nassi, alwaar hij zijn opgedane vaardigheden gebruikt om op subtiele wijze elementen van minimalisme en noise in zijn muziek te gieten.

De streepjes in de titel van zijn laatste werk -O-R-G-A-N- lijken te beduiden dat hij het woord wil ontleden. Zo is het Engelse woord ‘organ’ zowel een deel van een organisme alsook een lichaam op zich maar betekent het net zozeer een orgel.

Naast deze drie definities verbindt hij het woord nog aan vijf contemplerende associaties: harmonie, textuur, reductie, vermindering en nieuw.

Laat ons beginnen met de betekenis van het luchtaangedreven muziekinstrument. Het orgel was een van de eerste (al dan niet het allereerste) instrument dat systematisch de ontwikkeling van akoesmatische ervaringen mogelijk maakte, en tegelijkertijd tot zulke monumentale dimensies te groeien om de architectuur daadwerkelijk toe te passen en er met zijn resonerende kamer zowel luisteraar als artiest mee te overspoelen.

In verbinding met de betekenis als deel en geheel van organisme verkent Nassi deze polysemie via een iteratief proces. De ‘organs’ van zijn werk zijn in de eerste plaats harmonie en textuur. Deze zijn gebeeldhouwd en gerangschikt via meerdere processen van reductie en vermindering om een nieuw lichaam te creëren, een nieuw orgaan, dat achtereenvolgens wordt verfijnd door nieuwe iteraties van dezelfde prcoessen totdat het stuk voltooid is. De vier stukken die op deze cassette worden gepresenteerd geven een overzicht van de resultaten van dit proces, maar het proces heeft diepere wortels en kan worden geïdentificeerd in verschillende van zijn vorige werken.

De ontledingsdrang van Nassi vinden we boeiend, helaas komt het maar flauwtjes tot uiting op deze cassette. We mogen graag geloven dat de man zijn klassiekers kent, besluiten we bij de titel ‘Nature And Organisation’ op de B-kant, helaas ervaren wij dit album als nogal vluchtig geluidsbehang dat er zelden in slaagt onze aandacht vast te grijpen.

Naast de cassette is er ook een digitale versie verkrijgbaar, waarbij je een verder proces van interpretatie is toegevoegd, meer bepaald een remix van ‘Patterned Clouds’ door Adam Basanta. Dimi Brands

via Dark Entries

This entry was posted in Reviews and tagged , . Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
  • Tags

  • Categories

  • Archives