“Hidden Name” reviewed by freemusic

V mlhách jižní Anglie nahrané album Hidden Name je dokonalým zvukovým obrazem tamější krajiny. Abstraktní ambient, jaký na společném debutu Stephan Mathieu a Janek Schaefer představují, je zrovna tak neostrý, mírumilovný a uklidňující jako prostředí, ve kterém vznikal.

Jižní Anglie, Child Okeford. Místo, kde by musel pÅ™ejít na flegmatickou víru i zavilý ultra-hyper-cholerik. Koneckonců stačí si prohlédnout fotografie z bookletu (i ty jsou mimochodem dílem dvojice Stephan & Janek), které zobrazují okolí Manor Farmhouse – sídla skladatelů klasické hudby, a napjaté svaly se vám rázem uvolní, tep zpomalí a dech zklidní. Natož v takovém prostÅ™edí reálnÄ› být a vstÅ™ebávat ho vÅ¡emi smysly. To by až mÄ›l človÄ›k strach, že docela splyne s idylickou scenérií, že jeho duÅ¡e opustí fyzickou schránku, zanechá ji napospas každodennímu uspÄ›chanému žití a rozprostÅ™e se do mlhou zakrytých údolí.

Jižní Anglie, Child Okeford. Místo, kde Stephan Mathieu a Janek Schaefer v jednom týdnu uprostÅ™ed léta 2005 nahráli “vÅ¡e potÅ™ebné”, z čehož posléze, bÄ›hem dalšího týdne, tentokrát stráveném uprostÅ™ed zimy v britském York Music Research Center, zkomponovali společné debutové album. Akustickými podklady jim byly v podkroví usedlosti nalezené letité nahrávky, klasické i ménÄ› obvyklé nástroje (klavír, klarinet, flétna, sitár, mísy) a pÅ™edevším samotná fauna a flóra bezprostÅ™edního okolí Manor Farmhouse. Na Hidden Name mimo jiné bijí obecní zvony z nedaleké vsi, praskají staré desky zvolna se otáčející na gramofonu, který by byl ozdobou každého antikvariátu, zpívají ptáci (rozeznal jsem bažanty, hrdličky, vrány, kohouty…) a samozÅ™ejmÄ› nesmí chybÄ›t ani poctivý anglický déšť, což jsou pouze namátkou vybrané zvuky z nespočtu dalších, občas těžko identifikovatelných “site recordings”.

Některé skladby mohou připomenout tvorbu Biosphere (Aisle a především Quartet for Flute, Piano and Cello), či třeba Roberta Riche (Fugue), ale žádná z nich rozhodně nepůsobí dojmem bezmyšlenkovitého kopírování. Jeden zádrhel by tu však přeci jenom byl. Ambientních nahrávek s field recordings, táhlými melodickými plochami a akustickými nástroji je takové nepřeberné množství, že jsem se při poslechu Hidden Name chvílemi nemohl zbavit vtíravé otázky, proč si mezi mnoha jinými deskami vybrat zrovna společný debut německo-britské dvojice Janek & Schaefer?

Odpověď přitom byla, během listování bookletem s fotografiemi vesnické krajiny anglického jihu pořízenými za letních rán, kdy se ještě nestihly rozpustit mlžné opary, nasnadě. Přes všechna ta ambientní klišé a mnohokrát použité chill-out prvky má tohle album své nepopiratelné kvality, nechybí mu i originální motivy a především je Hidden Name ideálním audio doprovodem k (třeba i jen pomyslnému) bloumání jihoanglickým venkovem. Možná nic víc, ale každopádně nic míň.

70%

Jarda Petřík

Leave a comment