“Two Novels: Gaze / In the Cochlea” reviewed by Rif Raf

Wie houdt van Kaffe Matthews of Ikue Mori zal zich graag begeven in het universum van de New Yorkse audiokunstenares o.blaat. Het mag das ook niet verbazen dat de twee bovengenoemede dames ook meedoen op “Two Novels”, een expositie van hyperscherpe, ultradigitale geluidsmanipulatie; ambient voor het getrainde oor. Ook Aki Onda en DJ Olive wagen zich aan zeer spannende collaboraties met o.blaat. Verras uw trommelvlies!

This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

  • Tags

  • Categories

  • Archives