“Further Consequences of Reinterpretation” reviewed by Urban Mag

Paulo Raposo is de man achter het Portugese experimentele Sirr.ecords. ‘Further Consequences of Reinterpretation’ is een verregaande samenwerking met de experimentele muzikant Marc Behrens.

Het idee voor de cd kwam oorspronkelijk van de Japanse minimale geluidsartiest Nosei Sakata of *0. Diens cd ‘0.000’ bevatte geluid dat buiten de menselijke gehoorgrens lag. Dus kreeg je een album in handen, waarop eigenlijk niks stond. Sakata vroeg aan een keure van experimentele artiesten om een remix te doen van zijn cd. Die dubbelaar werd ‘*0-0.000remix-Inflation’ gedoopt. Toen Behrens de cd in handen kreeg, besliste hij om het procédé nog verder te voeren en om het remix-materiaal van Taylor Deupree, Hsi-Chuang Cheng, Aube, Richard Chartier, Akira Rabelais, John Hudak, Bernhard Günter en Steve Roden nogmaals te reconstrueren. Toen Raposo het materiaal op zijn beurt in handen kreeg, besloot hij om het procédé nogmaals verder door te voeren en er nogmaals een herinterpretatie van te maken. De exploten van Behrens en Raposo kwamen dan terecht op de gezamenlijke cd ‘Further Consequences of Reinterpretation’. De cd bevat 23 korte stukken, waarin schijnbaar niks en alles tegelijkertijd gebeurt, alsof je in een microcosmos vertoeft van snel wegflitsende en kregelige elektronische sounds. Alleen voor diehards!

This entry was posted in Reviews and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

  • Tags

  • Categories

  • Archives